Cốp Pha Thép

Giá: Liên hệ

Công ty Ngô Hoàng sản xuất Coppha dùng đổ bê tông sàn, bê tông cột trong xây dựng

- Coppha tole, coppha sàn, coppha thép 1m x 1m, coffa tole 1m x 0.5m có nhiều độ dày mỏng khác nhau từ 9 zem tơi 1.1mm.

Chất liệu từ la được hàn thành khung sau đó ráp tôn lại hàn thanh tấm khổ 1m*1m hoặc 0.5m*1m.

Coppha tôn được dùng trong xây dựng dân dụng dùng để đổ sàn, đặc tính bền chắc dễ bảo quản và sửa chữa.

Chi phí sản xuất thấp hơn so với ván phủ phim nhưng thời gian sử dụng lâu hơn.