Hoạt động cho thuê thiết bị xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng chuyên Môn hoá của các nhà thầu hiện nay. Hiện chúng tôi cho thuê các loại giàn giao trong thi công xây dựng và máy móc, cẩu tháp ... phục vụ thi công xây dựng dân dụng và công nghiệp