Cây chống giàn giáo

Giá: Liên hệ

Cây chống tăng 4.0m là cây chống tăng cao tối đa 4.0m. Nó được thiết kế từ ồng thép 60 và ống thép 49 luồn ở trong để điều chỉnh tăng giảm chiều cao chống sàn. 

Qui cách Chống tăng 4.0m:

- Chiều cao tối đa: 4.0m

- Chiều cao tối thiếu: 2.6m

+ Vỏ cây chống làm từ thép ống phi 60, dày 2ly hoặc 1.8mm dài 1.5m

+ Ruột cây chống tăng 4m làm từ thép ống tròn 49, dày 2ly, dài 2.5m

Cây thép ống 49 luồn vào thép ống 60 và tăng giảm liên kết bằng ống ren cây chống dài 20cm hàn gắn vào vỏ cây chống.

Cây chống tăng được điều chỉnh tăng lên xuống bằng cách xoay con tán và chốt định vị bằng chốt dây giằng.

Cây chống tăng được sử dụng rộng rãi trong xây dựng dân dụng, dùng để chống sàn và cột dầm trong thi công xây dựng.